Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015

1.    31 października 2014 r. (piątek)
2.    10 listopada 2014 r. (poniedziałek)
3.    2 stycznia 2015 r. (piątek)
4.    5 stycznia  2015 r.  (poniedziałek)
5.    1 kwietnia 2015 r.  (środa)
6.    5 czerwca 2015 r. (piątek)