Biblioteka

 Poniedziałek       1005 - 1305
 Czwartek             815  - 1215
 Piątek                  730  - 1030