Zgłoszenia do klasy I

 W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego  rozpoczynają dzieci :
- urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r., które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015,
- urodzone w 2009 r.
W związku z tym, dyrektor Szkoły Podstawowej w Handzlówce informuje, że w dniach od 23.03.2015r – 31.03.2015r. odbędą się zapisy dzieci do klasy I na rok szkolny 2015/2016. Zgłoszeń należy dokonywać w sekretariacie szkoły w godzinach od 800 do 1600.