„Akademia Młodego Inżyniera” Wystawa prac.

Grupa nieformalna Nasze dzieci przyszłością Handzlówki ,
Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka, Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum w Handzlówce

WYSTAWA 
Prac dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w  Handzlówce, wykonanych w  konkursach w ramach projektu „Akademia Młodego Inżyniera”

Konkurs Plastyczny pt. „Mój przyjaciel robot”
oraz
Konkurs Multimedialny pt. „Roboty wczoraj i dzisiaj”


Wystawę można obejrzeć w holu Szkoły Podstawowej w Handzlówce w godzinach otwarcia szkoły
od 8.00 do 16.00 w dniach 23 maja  - 4 czerwca 2016 r.


Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundacja Generator Inspiracji, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej