Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

31 października 2016 r.
22 grudnia  2016 r.
2 stycznia 2017 r.
2 maja  2017 r.
16 czerwca 2017r.