Nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Biorąc pod uwagę harmonogram dyrektora CKE z dnia 24 kwietnia 2020 r. ustala się nowe terminy dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych :

16,17,18 czerwca 2020 r. ( za 21,22,23 kwietnia 2020 r. ) - dni egzaminu ósmoklasisty. Pozostałe dni nie ulegają zmianie. 

Przypominamy, że w czerwcu są to jeszcze dni  12 (piątek)  i 25 (czwartek).