Informacja - rozpoczęcie roku szkolnego

Wyjątkowo w dniu 1 września uczniowie klas I-III  oraz rodzice uczniów klasy I wchodzą do szkoły starym wejściem. Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym  przy sali gimnastycznej. 

Od 2 września wszyscy uczniowie chodzą wejściem głównym przy sali gimnastycznej.