Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Handzlówce pozytywnie opiniuje dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021:

• 16.10.2020 r.

• 2.11.2020 r.

• 25-28.05.2021 r.

• 4.06 2021 r.

• 24.06.2021 r.