Informacja nt. zdalnego nauczania w klasach IV-VIII

Szanowni Państwo, informujemy, że od 26 października do 8 listopada w klasach IV-VIII zajęcia odbywać będą się zdalnie.

Zajęcia będą realizowane poprzez dziennik elektroniczny Librus, a po wygenerowaniu haseł do platformy Microsoft Teams także na tej platformie zgodnie z obowiązującym planem zajęć lekcyjnych.

Uczniowie mają obowiązek codziennie uczestniczyć w tych zajęciach oraz odczytywać wszystkie wiadomości od nauczycieli. Obecności na zajęciach będę wpisywane przez poszczególnych nauczycieli na podstawie logowań do platformy Microsoft Teams oraz otwierania wiadomości w dzienniku elektronicznym.

W razie wystąpienia problemów technicznych (np. problemy ze sprzętem, zasięgiem internetu, itp.) rodzice uczniów są zobowiązani do poinformowania dyrektora szkoły.