Nauka klas I-III od 26 kwietnia 2021 r.

Informujemy, że od dnia 26.04.2021 r. – poniedziałek, klasy I-III rozpoczynają naukę w trybie hybrydowym. Zgodnie ze zmianami w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., w szkole nie może uczyć się więcej niż 50% uczniów. Istnieje możliwość korzystania ze świetlicy szkolnej uczniów przebywających w danym dniu w szkole na wniosek rodzica. W tych dniach funkcjonować będzie również stołówka szkolna.