Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej

  • Od 4 maja do zajęć w trybie stacjonarnym wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych   tygodniach pozostali uczniowie.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym
    (50 proc./50 proc.).
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.