Grono Pedagogiczne

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Handzlówce :
Tomasik Zbigniew – nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczyciele:
Babiarz Katarzyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych i korekcyjno-kompensacyjnych
ks. Jan Bocek – nauczyciel religii
Cieszyńska Sylwia – nauczyciel języka polskiego, logopeda
Grochoła - Cymańska Justyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Jabłońska Anna - nauczyciel języka angielskiego
Kucha Ewa – nauczyciel języka polskiego, historii
Szpunar Jolanta – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Kuźniar Alicja – nauczyciel języka niemieckiego
Kuźniar Jolanta – nauczyciel religii
Petynia Wioletta – nauczyciel matematyki, fizyki
Pomykała Piotr – nauczyciel wychowania fizycznego
Rejman-Dziok Ewa – pedagog, pedagog specjalny
Sobek Halina – nauczyciel techniki, informatyki, plastyki
Szpunar Jolanta – nauczyciel chemii, biologii, geografii, edukacji dla bezpieczeństwa
Szylar Bogusława – nauczyciel muzyki, przyrody, bibliotekarz
Trojnar Gabriela  - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowania do życia w rodzinie
Woś Halina – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie