Grono Pedagogiczne

Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Handzlówce

Dyrektor szkoły:

mgr Halina Sobek - nauczyciel techniki, informatyki, plastyki

Nauczyciele:

mgr  Katarzyna Babiarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

ks. mgr  Jan Bocek – nauczyciel religii

mgr Sylwia Cieszyńska – nauczyciel języka polskiego, logopeda

mgr Alicja Grad – nauczyciel matematyki

mgr Anna Jabłońska – nauczyciel języka angielskiego

mgr Agata Kluz – nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ewa Kucha – nauczyciel języka polskiego, historii

mgr Maciej Kusiak – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Wioletta Petynia – nauczyciel fizyki, informatyki

mgr Jolanta Szpunar – nauczyciel biologii, chemii, geografii

mgr Bogusława Szylar – nauczyciel muzyki, przyrody, bibliotekarz

mgr Gabriela Trojnar – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małgorzata Wołk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej