Spacerkiem po starym Krakowie

4 listopada uczniowie klas III-IV wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Jej celem było zwiedzanie zabytków miasta z okresu średniowiecza i renesansu ,dlatego też nasza trasa wiodła od Zamku Królewskiego na Wawelu po Barbakan wieńczący Bramę Floriańską. To droga królów - słynny Trakt Królewski, wzdłuż którego znajdują się najsłynniejsze i najstarsze zabytki Krakowa.

Przystawaliśmy przy nich, podziwiając ich piękno, poznając funkcje i znaczenie tych budowli w dawnych czasach i wybitne postaci z nimi związane, a także ich rolę współcześnie. Mijaliśmy majestatyczny Wawel, bajkowe kamieniczki przy  ulicy Kanoniczej, najstarszej ulicy Krakowa, kościół św. Andrzeja, jeszcze z epoki romańskiej, barokowy kościół św. Piotra i Pawła z frontonem wzorowanym na  włoskim kościele św. Ducha, który uznany został za pierwsza barokową budowlę na świecie. Tu swoje płomienne kazania głosił słynny kaznodzieja Piotr Skarga. Zachwycaliśmy się wspaniałymi witrażami St. Wyspiańskiego (  jego monumentalny Bóg Ojciec zapiera dech w piersiach) i J. Mehoffera w kościele Franciszkanów. Stanęliśmy wreszcie pod osławionym papieskim oknem, skąd Jan Paweł II wiódł z młodzieżą swoje ukochane nocne rozmowy. Stad już blisko do Rynku Głównego, a na nim same wspaniałe budowle - bo i Ratusz i Sukiennice i Kościół Mariacki z najsłynniejszym gotyckim ołtarzem dłuta norymberskiego snycerza Wita Stwosza. Ten największy europejski rynek zamykają reprezentacyjne, pięknie zdobione kamienice najbogatszych krakowskich mieszczan. W tym miejscu rozmawialiśmy o codziennym życiu ludzi w dawnych wiekach, ich zajęciach i obowiązkach, rozrywkach i zabawach. Przeszliśmy jeszcze ulicą Floriańską pełną starych kamienic, u wylotu której znajduje się Brama św. Floriana, a dalej potężny Barbakan - strażnik średniowiecznego grodu, który strzegł jego bezpieczeństwa. Przy tej ulicy czekała nas jeszcze jedna niespodzianka - odwiedziliśmy Dom Jana Matejki. Znajduje się w nim muzeum poświęcone życiu i artystycznej twórczości tego wielkiego polskiego malarza. Z zainteresowaniem oglądaliśmy przedmioty związane z życiem artysty, podziwialiśmy obrazy , słuchaliśmy historii jego życia. Nasze szczególne zainteresowanie wzbudziła pracownia malarza i rekwizyty, których używał tworząc swoje historyczne płótna. Zachowała się nawet kaseta z farbami, paleta i pędzle. Zdobyliśmy tu wiele interesujących wiadomości.
Wielką atrakcją była dla nas wizyta w teatrze Bagatela na przedstawieniu teatralnym pt. Tajemniczy Ogród utrzymanym w konwencji musicalu. Spektakl zachwycił nas wszystkich - zarówno gra aktorów, wspaniałe scenografie, radosne piosenki i tańce. Było to niezapomniane przeżycie.
 Z wycieczki wróciliśmy pełni wrażeń, bogatsi o zdobyte tu wiadomości, z postanowieniem, że jeszcze wrócimy do Krakowa poznawać dalej miasto królów polskich, ucząc się tutaj historii własnego narodu i miłości do ziemi
rodzinnej. Wycieczkę zorganizowała Ewa Lenar.