Spełniły się nasze marzenia

14 listopada br. w Szkole Podstawowej w Handzlówce odbyła się długo oczekiwana przez całą miejscową społeczność uroczystość oddania do użytku nowej sali gimnastycznej. Przypadła ona w szczególnym momencie historii zarówno szkoły, jak i całej wsi. Bowiem w 2017 r. obchodzimy 120 rocznicę powstania w Handzlówce Publicznej Szkoły Ludowej. Tak więc udostępnienie do użytku nowoczesnego obiektu sportowego przydaje temu jubileuszowi szczególnego blasku i wpisuje się w bogatą tradycję szkoły.

W tym jakże ważnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki Marcin Kaczmarczyk, Poseł na Sejm RP Kazimierz Gołojuch, Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. Tadeusz Markowski,  Starosta  Łańcucki Adam Krzysztoń , reprezentujący Burmistrza Miasta Łańcut Grzegorz Paczocha, Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, Przewodniczący Rady Gminy Roman Skomra, Sekretarz Gminy Łańcut Marek Jucha,  Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Monika Piątek, Wójtowie zaprzyjaźnionych Gmin Białobrzegi i Czarna Franciszek Masłoń i Edward Dobrzański, Radni Gminy Łańcut z Małgorzatą Magryś na czele, sołtys wsi Handzlówka Jakub Czarnota,  dyrektor Centrum Oświaty Gminy Łańcut Aleksandra Rosół, Prezes Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Wsi Handzlówka Aleksander Kuźniar, dyrektorzy szkół i przedszkoli ,przewodnicząca Rady Rodziców Ewelina Kuźniar oraz zaproszeni rodzice, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń działających w Handzlówce , zaproszeni goście oraz uczniowie i nauczyciele zarówno szkoły podstawowej, jak i oddziałów  gimnazjalnych Szkoły Podstawowej w Albigowej. Nie mogło także zabraknąć projektantów – Wojciecha Frączka i Tomasza Blinowskiego;  wykonawców tej inwestycji – Franciszka Hołyszki  Dyrektora Zarządu Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego oraz inspektorów nadzoru budowlanego: Bartłomieja Stawiarza, Jana Daszykowskiego i Andrzeja Pecucha.

Ceremoniał szkoły nakazuje, aby w tak uroczystych wydarzeniach brał udział poczet sztandarowy. Sztandar, symbolizujący tradycję i współczesność, został ufundowany przez społeczność wsi z okazji 100-lecia szkolnictwa w Handzlówce. Podnosi on rangę różnych uroczystości szkolnych, państwowych i środowiskowych, a ceremoniał z nim związany uczy poszanowania symboli narodowych i szkolnych. Jego posiadanie zobowiązuje zarówno uczniów jak i nauczycieli do kontynuowania chlubnych , już 120-letnich, tradycji naszych przodków. Jest swoistym wyzwaniem do sumiennej pracy, kształtowania  charakterów, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych.

Po uroczystej Mszy Świętej odprawionej w kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła przez ks. proboszcza Jana Bocka i byłego proboszcza bardzo mocno związanego z Handzlówką ks. Stanisława Turonia udaliśmy się w ustalonym szyku przed nowy budynek. Tu nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, którego dokonali: Dyrektor Departamentu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  Marcin Kaczmarczyk, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej  Kazimierz Gołojuch, wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie  Monika Piątek, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza, Przewodniczący Rady Gminy  Roman Skomra i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Handzlówce Halina Sobek.

Po powitaniu szacownych gości przez dyrektor Halinę Sobek, ks. Jan Bocek dokonał poświecenia nowo oddanego budynku oraz krzyży, które umieszczone zostały na ścianach w tej części szkoły.

Z kolei głos zabrał Wójt Gminy Łańcut Zbigniew Łoza. W swoim wystąpieniu przypomniał okoliczności towarzyszące powstaniu sali oraz historię jej budowy. Zwrócił także uwagę na koszt tej inwestycji oraz pozyskane dofinansowanie z funduszy europejskich.

Następnie głos zabrali nasi goście. Gratulując oddania do użytku tak pięknej sali, wyrażali także uznanie za ogromny trud i zaangażowanie wszystkim, którzy przyczynili się do budowy tego nowoczesnego i funkcjonalnego obiektu. Tak więc pełne ciepła i serdeczności słowa pod adresem władz Gminy Łańcut, Dyrekcji Szkoły, projektantów i wykonawców inwestycji przewijały się w wypowiedziach Marcina Kaczmarczyka, wizytator Moniki Piątek, prof.  Tadeusza Markowskiego, Starosty Adama Krzysztonia,  Przewodniczącego Rady Gminy Romana Skomry, Eweliny Kuźniar- Przewodniczącej Rady Rodziców, Aleksandra Kuźniara Prezesa SPiRWH, Wójta Edwarda Dobrzańskiego, Marii Buk-Kalinowskiej –reprezentującej Dyrektorów szkół i przedszkoli, Jakuba Czarnoty, Iwony Boneckiej – Prezesa Klubu Sportowego „Grom-Szik” w Handzlówce oraz Jerzego Mizgały – Prezesa Wojskowego Koła Łowieckiego „Rogacz” w Rzeszowie. Pan Grzegorz Paczocha – Kierownik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Łańcuta przekazał gratulacje w imieniu Burmistrza Miasta, a Dyrektor Halina Sobek odczytała życzenia od Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. Wiele pochlebnych, ciepłych słów skierowanych zostało także do nauczyciela wychowania fizycznego – Macieja Kusiaka, który pomimo bardzo skromnej do tej pory bazy lokalowej potrafił prowadzić swoich wychowanków do licznych sukcesów sportowych, o czym świadczyć mogły wyeksponowane na sali liczne sportowe trofea.

Warto podkreślić, że nasi Goście okazali się niezwykle hojni, gdyż ofiarowali szkole mnóstwo wartościowych upominków. Na brak solidnych piłek nie możemy już narzekać.

Kolejnym punktem uroczystości była część artystyczna w wykonaniu uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej oraz klasy II gimnazjalnej. Wychowankowie pań: Alicji Grad, Bogusławy Szylar i Ewy Kuchy w pierwszej części zaprezentowali montaż słowno-muzyczny poświęcony 120 –letniej historii szkoły i osobie  jej Patrona- ks. Władysława Krakowskiego. Czytane przez nich komentarze , recytowane wiersze i śpiewane piosenki wyrażały myśl zawartą w haśle:  „Szanujemy przeszłość, tworzymy teraźniejszość , wierzymy w przyszłość”. Na druga część programu złożyła się scenka pt. „W zdrowym ciele- zdrowy duch” oraz układy taneczne w wykonaniu uczennic klasy II gimnazjalnej i cheerliderek „Atomówki” trenujących przy Ośrodku Kultury w Handzlówce pod okiem Katarzyny Szmuc- instruktorka zumby.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Halina Sobek  jeszcze raz podziękowała wszystkim, którzy dostrzegli potrzebę wybudowania w Handzlówce nowoczesnej sali gimnastycznej oraz tym, którzy ją zaprojektowali i mozolnie dzień po dniu budowali. Podziękowała także Gronu Pedagogicznemu, wszystkim pracownikom szkoły, Rodzicom i Uczniom za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości otwarcia sali gimnastycznej. Swoją wdzięczność wyraziła również sponsorom oraz przyjaciołom szkoły, bez których wsparcia zorganizowanie tak wielkiej uroczystości byłoby niezwykle trudne. Podziękowała więc:  Ewelinie Kuźniar – Przewodniczącej Rady Rodziców, Radzie Rodziców i  Rodzicom;  Tadeuszowi Szydlikowi –właścicielowi Lokalu „Gościniec nad Sawą”; ks. proboszczowi Janowi Bockowi; Małgorzacie Magryś – Radnej wsi Handzlówka i zarazem Prezesowi „Zagrody Handzlowianka”;  Jakubowi Czarnocie Sołtysowi wsi;  Andrzejowi Łobazie- Dyrektorowi Centrum Kultury Gminy Łańcut;  Krystynie Trojnar – Prezesowi Akcji Katolickiej w Handzlówce.

Dyrektor  poprosiła zebranych, by dokonali wpisu do kroniki budowy sali gimnastycznej, która została wyłożona w holu.

Na zakończenie uroczystości zachęciła Gości do zwiedzenia dolnej części obiektu i przejścia do sąsiadującego ze szkołą lokalu „Gościniec nad Sawą” , gdzie przewidziano spotkanie okolicznościowe.

Aby umożliwić społeczności lokalnej obejrzenie nowego obiektu, Wójt Zbigniew Łoza oraz Dyrektor Halina Sobek zaprosili mieszkańców wsi i gości do zwiedzania nowego obiektu w niedzielę 19 listopada .

Spełniły się nasze marzenia!

Sport i szeroko pojęta kultura fizyczna przyczyniają się nie tylko do utrzymania dobrej kondycji, korygowania wad postawy czy rozwijania sprawności fizycznej. Sport to określony styl życia, dzięki któremu można przeciwdziałać tak niepożądanym zjawiskom jak szeroko pojęte uzależnienia.  Wspólne treningi czy gra zespołowa uczą także szlachetnego współzawodnictwa i odpowiedzialności za wyniki osiągane przez drużynę. Przyczyniają się więc do kształtowania pozytywnych cech charakteru.

Jesteśmy przekonani, że nowa, przestronna i dobrze wyposażona sala gimnastyczna stanie się aktywnie wykorzystaną przestrzenią i miejscem inspirującym do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

 

                                                                                                          Ewa Kucha