Ćwiczenia próbnej ewakuacji

1 grudnia odbyła się próbna ewakuacja, której celem było  zapoznanie uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w razie wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenie dla życia i zdrowia. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego wszyscy bardzo sprawnie zebrali się na wyznaczonym miejscu przed budynkiem szkoły, a  mł. bryg. Paweł Glac z  PSP w Łańcucie przyjął meldunek i podsumował przeprowadzoną ewakuację.