Cyfrowa Szkoła

Od połowy listopada nasza placówka uczestniczy w projekcie „Cyfrowa Szkoła”, którego celem jest rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).