Z ortografią za pan brat

Jak i w poprzednich latach, tak i w tym roku uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w organizowanym przez Ewę Kuchę Szkolnym Konkursie o Tytuł Mistrza Ortografii Klasy. Zacięta rywalizacja pozwoliła w końcu wyłonić Mistrzów poszczególnych klas. Liczył się każdy poprawnie napisany wyraz i właściwie umieszczony znak interpunkcyjny. Z każdym kolejnym dyktandem liczba szczęśliwców przechodzących do następnego etapu znacznie malała. Tak więc tym większe uznanie należy się tym uczniom, którzy okazali się być znawcami zasad polskiej ortografii i interpunkcji.
Mistrz Ortografii Klasy IV   - Aleksandra Kuźniar
Mistrz Ortografii Klasy V    - Krystian Kołucki
Mistrz Ortografii Klasy VI  - Barbara Cieszyńska