Symbole szkoły

Hymn Szkoły Podstawowej im. ks. Władysława Krakowskiego
w Handzlówce

13 października 2008 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona Szkoły i Dnia Edukacji Narodowej po raz pierwszy odśpiewaliśmy hymn naszej szkoły. Tekst zatytułowany „Nasz Patron” ułożyła Pani Wiktoria Michna, mieszkanka Kraczkowej, emerytowana nauczycielka zajęć praktyczno-technicznych.
Życiem i działalnością księdza Krakowskiego zainteresowała się po przeczytaniu w tygodniku „Niedziela” artykułu jemu poświęconego. To właśnie ten tekst zainspirował Ją do napisania trzech wierszy sławiących dokonania niezwykłego kapłana. Do jednego z nich nauczycielka naszej szkoły Pani Gabriela Trojnar skomponowała piękną muzykę. W ten sposób powstała pieśń, która towarzyszy szkolnym uroczystościom.
   
Nasz Patron – hymn szkoły

O nasz księże Władysławie,
ucz nas pięknie, godnie żyć.
Byśmy w pracy dla Ojczyzny,
heroldami mogli być.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

By społecznikowska pasja,
przyświecała w pracy nam.
Patriotyzm, służbę Bogu,
niechaj krzewi każdy stan.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

By symbole narodowe,
Sztandar, Orzeł, Święty Krzyż,
przyświecały wychowaniu,
i patrzeniu w dal i wzwyż.

Ref.
Przyrzekamy Ci Patronie,
że będziemy starać się,
w naszej pracy, zachowaniu,
zawsze naśladować Cię.

Sztandar szkoły

Sztandar szkoły jest wyrazem jej historii i tradycji. Stanowi symbol, który łączy kolejne pokolenia uczniów opuszczających jej mury. Został  ufundowany przez społeczność Handzlówki z okazji 100-lecia szkolnictwa w naszej wsi, które uroczyście obchodziliśmy 5 października 1997 roku. Tego dnia został poświecony podczas uroczystej Mszy Świętej koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa. Stefana Moskwy z udziałem ks. dziekana Cz. Lecha, ks. proboszcza S. Turonia, ks. Cz. Wojnara i ks. T. Kuźniara. Według projektu uczącej w naszej szkole Teresy Ewy Lenar wykonała go Barbara Preisner w Pracowni Artystycznej Malarstwa i Konserwacji  w Łańcucie. Sztandar ten symbolizujący tradycję i współczesność naszej placówki podnosi rangę uroczystości szkolnych, państwowych, religijnych  i środowiskowych, ucząc poszanowania symboli narodowych i szkolnych. Jego posiadanie zobowiązuje zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców do integracji i kontynuowania chlubnych 100-letnich tradycji wielu pokoleń handzlowian. Jest również swoistym wyzwaniem do sumiennej, wytrwałej pracy, kształtowania charakterów, poczucia odpowiedzialności za siebie i innych oraz aktywnego działania na rzecz Małej Ojczyzny – Handzlówki.
O randze sztandaru świadczy ceremoniał, w którym określone zostały zasady rekrutacji składu pocztu sztandarowego, jego ubiór, insygnia, udział sztandaru w uroczystościach oraz wydawane komendy.

 

Logo szkoły powstało według projektu nauczycielki Teresy Ewy Lenar.
Logo ma kształt koła, w które wpisane zostały bardzo wymowne symbole. Centralne miejsce zajmują stylizowane kontury Polski. W ziemię rodzinną wrasta potężne drzewo, którego solidne korzenie są gwarancją trwałości i bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i każdej rodziny. Korona drzewa swym kształtem przypomina wielkie serce, z gałęzi zaś  wyrastają liczne serduszka. Oznaczają one miłość, która poprzez ciągły wzrost i odradzanie się czyni każdego człowieka lepszym i szlachetniejszym. W cieniu tego „dobrego drzewa” widzimy korowód  ludzi, dorosłych i dzieci, trzymających się w braterskim uścisku. Ich splecione dłonie symbolizują przyjaźń, współpracę i wzajemną troskę.
Ponad głowami postaci po czystym, bezpiecznym niebie szybują wolne, swobodne ptaki.
Po zewnętrznej stronie koła umieszczony jest napis: Szkoła Podstawowa im. ks. Władysława Krakowskiego w Handzlówce.

Logo umieszczane jest na dokumentach szkolnych i dyplomach.